Ofte kan vedvarende muskel- og leddplager være symptomer på at det er en funksjonell ubalanse et annet sted i kroppen enn akkurat der ubehaget sitter. Ved å undersøke bevegelsesmønster og muskelaktivitet kan kiropraktoren finne ut om det feks. er noe muskulatur som ikke er aktiv nok, tidlig nok. Svekkede muskelmønstre er noe som kan trenes opp ved hjelp av enkle øvelser som pasienten kan lære og deretter utføre hjemme. Når noe muskulatur ikke gjør jobben sin godt nok og til riktig tidspunkt vil det medføre at annen muskulatur må overta. Dette kan feks. skje når stabiliseringsmuskulatur i setet/baken ikke er aktiv nok og muskulatur i nedre del av rygg må overta mye av oppgaven. Over litt tid vil ryggmuskulaturen bli sliten av å utføre en oppgave som blir for tung, og det kan gi ryggsmerte.